Vinteropbevaring

På Gartneriet Jensen er der mulighed for at vinteropbevare sine planter.
Vi tilbyder også at vinteropbevare varmekrævende planter som eksempelvis Hawaiblomster.
Mange mennesker har planter i store krukker eller planter, man har stor glæde af og ønsker at bevare til næste år.

Reservering
Vi anbefaler at reservere vinteropbevaringsplads i god tid.

Ved levering
Hver plante skal ved levering til gartneriet være forsynet med et vandfast mærkat som angiver ejerens navn og telefonnummer.
Mærkatet kan være en sløjfeetiket eller en klar plastpose med navn og telefonnummer indeni.
Planter som kan klippes tilbage - eksempelvis Fuchsia og Pelargonium, skal være klippet tilbage ved levering til gartneriet.
Der beregnes et slæbetillæg for store tunge planter.
Vi anbefaler, at planten er holdt til den tørre side.

Vinter og forår
Vi anbefaler, at planterne tilses igennem vinter og forår med ompotning og knibning.
Resultaterne ved ompotning sætter planten igang tidligere på sæsonen, og jævnlig knibning giver en tæt krone med mange blomster.

Vi sørger for at planterne vandes, gødes og holdes utøjsfri.
Opbevaring er på kundens eget ansvar. Vi garanterer ikke for planternes tilstand.

Afhentning
Planterne afhentes af kunden i løbet af foråret og senest den 15. maj. Er afhentningsdatoen senere, er vi nødsaget til at påregne et tillæg, da al plads i gartneriet udnyttes optimalt til forårsproduktionen.

Mandag til fredag fra kl. 9-17 evt. senere efter aftale
Lørdag og søndag fra kl. 15-18 evt. senere efter aftale